HV-5小负荷维氏硬度计

    2018-10-25 03:17
HV-5小负荷维氏硬度计
产品描述:

主要附件
   座标试台:1个      薄板试台:1个
   细轴试台:1个      金刚石角锥压头:1只
   平口钳: 1个       标准维氏硬度块:2块
   大V形块:1个       标准显微硬度块:1块
   小V形块:1个       电子计算器:1个